Jdi na obsah Jdi na menu
 


Požár velkokapacitního seníku

Požár velkokapacitního seníku

Dne 25.7.v 12.24.hod došlo v naší obci k rozsáhlému požáru velkokapacitního seníku v objektu bývalého JZD.

Jednotka vyjela na místo události v počtu 1+3. Po příjezdu na místo zásahu jsme začali plnit úkoly stanovené velitelem zásahu.

Jednalo se o kyvadlovou dopravu vody. V podvečer prvního dne jsme také začali s hašením hořící slámy a sena, které se začalo vyvážet z místa požáru.

Jelikož se jednalo o dlouhodobý zásah, jednotka byla rozdělena na tři družstva v počtu 1+3, které se průběžně střídaly u zásahu po 12 hodinách.

 

Po vystřídání hasičů jsme pokračovali v nočních hodinách v monitoringu a hašení vyvezeného materiálu, který byl skladován v jedné ze silážních jam.

 

Druhý den jsme pokračovali v kyvadlové dopravě vody.Tuto vodu jsme vozili ze stanice HZS Otrokovice, protože naše zdroje vody, které jsou v obci , byly spotřebovány již první den. Plnili jsme CAS, která zajišťovala hašení vyváženého hořícího materiálu do silážní jámy.

V nočních hodinách jsme opět prováděli dohled nad silážní jámou a hašení případných ohnisek požáru.

 

Třetí den jsme zajišťovali hašení vyváženého materiálu a požární vodu jsme si zajišťovali sami za stanice HZS Otrokovice.

I nadále jsme v nočních hodinách zajišťovali dohled nad tímto vyvezeným materiálem, který jsme museli  hasit, protože na různých místech docházelo k opětovnému hoření.

 

Čtvrtý den jsme již byli na místě jako jediná jednotka, která dohlížela na místo požáru, dále na silážní jámu, kde bylo vyvezeno seno z místa požáru, a na plochu na poli nad místem požáru, kde bylo rovněž vyváženo hořící seno z místa požáru.

Jelikož na ploše na poli docházelo k opětovnému hoření vyvezené slámy a sena, bylo rozhodnuto učinit opatření k případnému rozšíření požáru do okolí.

Za spolupráce paní starostky obce a zástupce majitele byl přivolán pásový traktor, který místo, kde byl hořící materiál vyvezen oboral na šířku asi 10m, a tím bylo zabráněno případnému rozšíření požáru do okolí.

V odpoledních hodinách se na místo dostavili zástupci HZS ZLK p. Kotouč a p. Sadil, kteří si místo zásahu a dále i místa, kde bylo vyváženo seno prohlédli a rozhodli o ukončení zásahu a předání místa zásahu majiteli. Zároveň majitele poučili o jeho povinnostech.

Na místě zásahu jsme setrvali do doby, kdy si zástupci HZS odvezli týlový kontejner. Poté jsme se vrátili na základnu.

Ke konci tohoto dlouhého a náročného zásahu jsme se začali potýkat s technickými problémy naší CAS, proto bylo rozhodnuto po ukončení zásahu o odstavení mimo provoz, abychom mohli CAS opravit. O této situaci bylo neprodleně informováno operační středisko HZS ZKL.

Celkem se běhěm čtyř dnů u zásahu vystřídalo 21 jednotek.

Jednotky HZS ZKL : stanice Otrokovice, stanice Zlín, stanice Uherské Hradiště.

HZS  Záchranný útvar Hlučín

JSDH Obcí : Oldříchovice, Napajedla, Otrokovice, Lhota, Spytihněv, Kvasice, Babice, Chropyně, Halenkovice, Bělov, Břest,         Topolná, Žlutava, Mysločovice, Salaš, Karkovice, Šarovy. 

Velké poděkování od všech hasičů  patří starostce obce p. Marii Bartkové, dále p. Radmile Viceníkové a p. Ondřeji Bartkovi za to, jak se po dobu čtyř dnů staraly o zasahující hasiče,  přípravou jídla,  pití a dalšího občerstvení.

Petr Měrka

Velitel JSDH Oldřichovice

Náhledy fotografií ze složky Požár velkokapacitního seníku

 

Náhledy fotografií ze složky Požár velkokapacitního seníku